Kazinczy Győr

HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. Iskolánk rendszeresen pályázik a erre a lehetőségre, az alábbiakban néhány gondoltatot olvashatnak arról, hogy mi történt az nyertes osztályokkal ez alatt a kirándulás alatt!
.
10E_2
 .
Köszönjük a támogatást!
.

2019. október – 10.E osztály – Rákóczi nyomában a Felvidéken

A 2019. október 15-19. között Felvidéken tett kirándulás remek lehetőség volt az osztályközösség fejlesztésére és arra, hogy diákjaink jobban megismerjék a történelemkönyvekből ismert, határainkon túl lévő magyar emlékeket. Mindannyian élvezték az együtt töltött időt, a meglátogatott történelmi helyszínek kárpótoltak mindenkit az út fáradalmaiért.

Sajnos a sok nevezetesség miatt viszonylag kevés időt tölthettünk el egy-egy városban. A Rákóczi-emlékév miatt több, a nagyságos fejedelem életében nagy szerepet játszó helyszínt is felkerestünk: a sárosi várat, a kassai Rodostó-házat, végső nyughelyét, a Szent Erzsébet székesegyházat. Koszorút helyeztünk el a losonci temetőben a fejedelem titkárának, Ráday Pálnak sírjánál.

A felkeresett templomok közül a lőcsei Szent Jakab székesegyház gyönyörű gótikus oltárával, a késmárki evangélikus fatemplom festett mennyezetével, a csetneki puritán egyszerűségével bűvölte el a csoportot. Késmárki és lőcsei sétánk során ízelítőt kaptunk a Szepesség együtt élő népeinek kultúrájából. Meghódítottuk a szepesi, somoskői és a füleki várat.

10E_3 10E_1

Az őszi napsütésben túráztunk a Szádelői-völgyben, aztán a martonházi aragonit barlang szépségében gyönyörködtünk A hazautazás napján a  betléri Andrássy-kastélyban vettünk búcsút a felvidéki magyar arisztokráciától és a magyar emlékektől. A kirándulás életre szóló élményt nyújtott diákjainknak és erősítette nemzeti azonosságtudatukat.


2019. szeptember – 7.A osztály – Felvidék

A túra szeptember 8-ától 12-éig tartott, célja a magyar történelem és irodalom meghatározó, Felvidékhez kötődő vonatkozásainak, emlékeinek a megismerése volt. Mivel a Felvidék hallatlanul gazdag történelmi-irodalmi emlékeinkben, ez az utazás csak ízelítőt tudott adni mindebből, egyfajta „prémiumválogatást”.

A csapat vasárnap indult. Selmecbányára tartva megálltunk a 19. század két jeles tudósa, Czuczor Gergely és Jedlik Ányos szülőfalujában, Andódon és Szimőn. Nyitrán bejártuk a várnegyedet, a Nagyboldogasszony-szoborcsoportnál jeles Árpád-házi királyok alakját idéztük meg. Vasárnap Selmecbányán aludtunk. Szállásunk egy több száz éves épületben volt, amely szinte az óvár falához simult, így már szobáink ablakából kipillantva is egy időutazáson vehettünk részt, s láthattuk, hogy milyen volt Selmecbánya a fénykorában. Érkezésünk napján hosszabb időt töltöttünk a selmecbányai bányamúzeumban, másnap zuhogó esőben megnéztük az óvárat, bejártuk a belvárost, szalagoztunk és énekeltünk a líceumnál Petőfi Sándor emléktáblájánál.

Hétfőn kelet felé indultunk, késő délután érkeztünk Várhosszúrétre, a következő három napunk bázishelyére. Kedden délelőtt a betléri kastélyt néztük meg, a délutánt Kassán töltöttük. Kassával alaposabban megismerkedtünk. Bejártuk a történelmi belvárost, a dómban megkoszorúztuk Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Bercsényi Miklós síremlékét, felkeressük Rákóczi rodostói házának mását és Márai Sándor szülőházát. A Kazinczy-emléktáblánál elénekeltük Kazinczy bordalát. Szerdán délelőtt Közép-Európa egyik leglátogatottabb jégbarlangjában, a Dobsinai-jégbarlangban jártunk, s ízelítőt kaptunk a Szlovák Paradicsom látnivalóiból. A délutánt Késmárkon töltöttük, ahol bejártuk a Thököly-várat, megnéztük az evangélikus fatemplomot, Thököly Imre sírját az új evangélikus templomban, és sétáltunk a történelmi belvárosban. Késmárkra tartva rácsodálkozhattunk a Tátra zordnak tűnő magaslataira.

Csütörtökön hazaindultunk. Hazafelé megálltunk a losonci temetőben, ahol Ráday Pál és Kármán József sírjánál hagytuk nemzeti színű szalagjainkat, majd a következő állomásunk Fülek volt, ahol a várat néztük meg. A következő állomásunk Alsósztregova volt, szalagoztunk a Madách-síremléknél, és megnéztük a Madách-emlékkiállítást. Az utolsó megállónk Mikszáthfalván volt, ahol a Mikszáth Kálmán gyermekkori házában berendezett kiállítás megtekintésével elkezdtünk Mikszáthtal ismerkedni.

A kirándulás öt napjának minden pillanata élmény volt, s emellett minden pillanata tanított valamit önmagunkról, a közösségünkről, a történelmünkről, irodalmunkról, s motivált a következő Határtalanul! programra.


2019. május – 7. évfolyam A és B osztály – Székelyvarság

A kirándulás során rövid városnéző sétákat tettünk az útbaeső településeken, hogy a diákok képet alkothassanak az együtt élő népek (magyarok, székelyek, szászok) épített örökségéről, majd székelyföldi úticélunkat elérve bebarangoltuk a környék nevezetes helyeit.

kaz_7ab kaz_7ab2

Megismerkedtünk a környék kézműiparával (kerámia), a Sóvidék látnivalóival és bányászatával (Medve-tó, sóbánya). Busszal, gyalog és dzsipekkel jártuk be az óriási kiterjedésű Székelyvarság látnivalóit. Felmásztunk a vízesés forrásához és meghódítottuk a székelyek szent hegyét, a Madarasi Hargitát.

Felkerestünk egy igazi székely ezermestert, Venci bácsit, akinél a gyerekek megismerkedhettek a fenntartható fejlődés szerinti életmóddal. Háza mellett vízimalmot és mini erőművet működtet, kukoricát őröl, farag, régi szerszámokat gyűjt, sőt még iskolai élményeit is megosztotta diákjainkkal.

Feledhetetlen pillanatokat szerzett mindannyiunknak a varsági diákokkal töltött este, amely során bemutatták néptáncaikat, viseletüket, majd közösen énekeltük népdalaikat. Emlékezetes része a kirándulásnak, amikor a déli harangszókor beléptünk a varsági templomba, ahol a csoport egy országos versenyeket nyert szavalója Kányádi Sándor versét adta elő. A Gyilkos-tó és a Békás-szorosban tett séta tisztelgés volt a természet erői előtt.

A Székelyföld nagyjai, Tamási Áron és Orbán Balázs életútjával való megismerkedés, a székelyudvarhelyi szoborparkban tett rövid látogatás alkalmat adott arra, hogy a diákok példaképet válasszanak maguknak. A vidék néprajzi emlékeit a szejkefürdői hegyoldalon felállított székelykapuk révén ismerhettük meg. Csíksomlyón megismerhettük a csodatevő Szűz Mária legendáját, és megkóstoltuk a friss borvizet.

A kirándulás erősítette a nemzeti összetartozás érzését és a kisgimis évek egyik meghatározó élményét nyújtotta.


2019. május – 11.E osztály – Erdély

Az év elején partneriskolánk, a székelykeresztúri Orbán Balázs Líceum 40 diákja Magyarországra látogatott, és részt vett a tanáraink és az osztályunk által szervezett programokon. Most májusban pedig mi tölthettünk el náluk öt felejthetetlen napot. Házigazdáink segítségével felfedeztük Székelyföld rejtett zugait, és bejártuk nevezetes helyeit.

A számtalan program közül kedvenceink közé tartozott a Békás-szoros, a Gyilkos- és Medve-tó, ahol testközelből tapasztaltuk meg a természet erejét és páratlan szépségét. A Parajdi sóbányában, különleges környezetben helyi ízeket kóstolhattunk. Betekintést nyerhettünk a Romániában élő szórvány magyarság helyzetébe a fehéregyházi Petőfi Emlékmúzeumban. Segesvárt és Székelykeresztúrt az erdélyi diákok kalauzolásával ismertük meg.

11e_2  11e_1

Ellátogattunk az iskolájukba is, majd megkoszorúztuk névadójuk, a legnagyobb székely, Orbán Balázs szobrát. A legelszántabbak még egy utolsó közös esti hegymászásra indultak és meghódították a város fölé magasodó „Jézuskiáltót”.

Erdélyt a Királyhágót átszelve hagytuk el. A hosszú utazás ellenére energiával feltöltődve, életre szóló emlékekkel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a feledhetetlen élménynek!


2018. május – 10.C osztály – Erdély

A program címe: Böjte Csaba nyomában Győrtől Gyergyóig volt, melynek ötletét  a Győri Szeretetnapok adták. A székelyföldi kirándulás során felkerestük a Szent Ferenc Alapítvány két otthonát, ahol megható és emlékezetes találkozásokat éltünk át. Felfedeztük a környék természeti kincseit, elutaztunk Gyimesbükkre, a történelmi Magyarország  határáig, beszélgettünk az Osztrák-Magyar Monarchia legkeletibb vasútállomásának őrzőjével, Segesváron a szászok kultúráját csodáltuk.

hat2 hat1

Partneriskolánk,a gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác Líceum  diákjai áprilisban jártak nálunk. Komáromi, pannonhalmi, fertődi, nagycenki kirándulásra, győri városnézésre és hajókázásra vittük őket. Mindkét osztály diákjai érezték, hogy az  országhatár és a közel ezer kilométer távolság ellenére a közös nyelv, a közös múlt, a közös kultúrkincs mindörökre összeköt minket.