Kazinczy Győr

ÉRETTSÉGI ALAPINFORMÁCIÓK

A csütörtöki bejelentés után kiadták a tavaszi érettségi időszakra vonatkozó kormányrendeletet, amely megjelent a Magyar Közlönyben is. Elérhető a magyarkozlony.hu oldalon (2020.évi 77.szám).

 

Tájékoztató a 2020. évi tavaszi érettségi időszakról

A legfontosabb pontok.

Minden érettségiző kap egy mosható maszkot, amit hazavisz és fertőtlenít, másnap hoznia kell, illetve egyszer használatos kesztyűt.

 

 1. §

 

(1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

 

(2) Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.

 

(3) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik. Ez nálunk csak a testnevelést érintené, de csak emelt szintűre jelentkeztek tanulók.

 

(4) Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

 

 1. a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

 

 1. b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

 

 1. c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

 

 1. d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,

 

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

 

(5) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.

 

(6) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

 

(8) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

 

 1. §

 

(1) A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

 

(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

Megjegyzés: Reméljük, hogy ilyen nem lesz!

 

(3) Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.

 

(4) Testnevelés vizsgatárgyból a középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.

 

(5) Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására és eredménye megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

 

(6) Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

 

 1. §

 

(1) A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) törli, kivéve

 

 1. a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint

 

 1. b) a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit, amelyek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.

 

(2) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

 

(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

 

 1. a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,

 

 1. b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,

 

 1. c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

 

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.

 

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

 

A (3) ponttal kapcsolatos megjegyzés:

Ha valaki kéri a vizsga törlését, vagy csak egyszerűen nem jelenik meg a vizsgán, akkor ugyanaz történik. Akkor lenne jelentősége a vizsga formanyomtatványon történő előzetes lemondásának, ha tömegesen mondanák le a diákok, és így a megszervezésben kevesebb termet, tanárt kellene biztosítani. Erre a Kazinczyban nem számítunk, hiszen nagyjából mindenki szeretne továbbtanulni, ennek pedig feltétele a sikeres érettségi. Így csak azoknak fontos a formanyomtatvány kitöltése, akik emeltről középre módosítanának, vagy idegen nyelvből közép helyett emeltet szeretnének tenni. Ettől függetlenül, aki lemondja a középszintűt kérem jelezze nekünk.

 

 1. §

 

A Vizsgaidőszak időrendjét, ezen belül

 

 1. a) az írásbeli vizsgák időpontjait,

 

 1. b) az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének időpontjait,

 

 1. c) azon szóbeli vizsgák időszakát, amelyeket e rendelet alapján meg kell szervezni,

 

 1. d) a vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel (a továbbiakban: észrevétel) benyújtásának határidejét,

 

a 2. melléklet tartalmazza.

 

Megjegyzés: Nálunk csak a francia nyelv időpontja változik, május 11-én lesz 14.00-kor.

 

 1. §

 

(2) Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

 

Megjegyzés: Az érettségizők terembeosztását a honlapunkra kitesszük, miként az iskolába való beléptetést is (főbejárat, hátsó kapu, oldalajtók, időpontok).

 

 1. § (1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az észrevétel 2. mellékletben meghatározott benyújtási határideje jogvesztő.

 

(6) Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.

 

Továbbra is jó egészséget és eredményes felkészülést kívánunk mindenkinek!

 

Figyeljétek a honlapot!