Kazinczy Győr

AZ ISKOLA BEMUTATÁSA

A Kazinczy Ferenc Gimnázium Magyarország nyugati régiójának egyik elismert középfokú intézménye több mint száz esztendeje. Az intézmény jelenleg 25 osztállyal mintegy 860 tanulóval három képzési formában működik: a hagyományos négy évfolyamos gimnázium a 14-18 éves, a nyolc évfolyamos a 10-18 éves és öt évfolyamos, idegen nyelvi előkészítővel induló osztály a 14-19 éves tanulók számára ad korszerű, érettségi vizsgával záruló képzést. Az iskolához egy 100 fős kollégium is tartozik saját konyhával.

tanar_b

Oktató munkánkat a humán és a természettudományos tantárgyak kiegyensúlyozott aránya és a magas óraszámban folytatott idegen nyelvi oktatás jellemzi. Tanulóink angol, német, francia, latin, orosz nyelvet tanulhatnak, az utolsó két évben pedig a pályaválasztásuknak megfelelő fakultációkon készülhetnek fel a továbbtanulásra. Diákjaink szinte mindegyike felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

Iskolánk országos elismertségét a névadónkról, Kazinczy Ferencről elnevezett versenynek is köszönheti, melyet az idén 55. alkalommal rendezünk meg. A Kazinczy-versenyre érkeznek diákok a szomszédos országok magyarlakta vidékeiről is, Romániából, Ukrajnából, Szerbiából, Szlovákiából, így intézményünk egyben a határon túli magyar nyelv ápolásának, megőrzésének is egyik fellegvára lett. A verseny kiegészül egy nyári anyanyelvi felkészítő szakmai táborral is, szintén határon túli magyarok részvételével.

A hosszú időn át megrendezett anyanyelvi versenyek is hozzájárultak ahhoz, hogy iskolánk arculatát egyrészt a nemzeti kultúra, az anyanyelv ápolása és védelme határozza meg, másrészt az idegen nyelvek oktatásához társuló széles körű külföldi cserekapcsolataink. Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a somorjai Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnáziummal, és több, mint húsz éves kapcsolatunk van holland, dán, francia középiskolákkal is, melynek keretében évenként fogadunk külföldi diákokat, s viszonozzuk látogatásukat. Hisszük, hogy ezek a cserekapcsolatok nemcsak a nyelvgyakorlást, hanem a különböző országok, népek kultúrájának megismerését is szolgálják, s ezzel tanítványainkat egymás jobb megismerésére, elfogadására, európaiságra neveljük.

Az oktatási tevékenység mellett gimnáziumunkban kiterjedt kulturális, diák- és sportélet folyik. Van saját ének- és zenekarunk, kézi- és röplabdacsapatunk, nyaranta tanulóink vízitáborokban, vándortáborokban vesznek részt, a diákönkormányzat számos programmal, rendezvénnyel, előadással próbálja kielégíteni tanulóink szerteágazó érdeklődését.