Kazinczy Győr

A TANÉV RENDJE

A 2019/20-as tanévben az alábbi napokon tartjuk a szülői értekezleteket illetve a fogadóórákat:

 • szeptember 19. – szülői értekezlet
 • november 7. – fogadóóra
 • január 9. – fogadóóra
 • február 6. – szülői értekezlet
 • március 12. – fogadóóra
 • május 7. – fogadóóra

Egyéb tájékoztatók és nyílt napok a szülők számára:

 • Nyílt nap az 5. évfolyamon: 2020. március 27.
 • Tájékoztató a felsőoktatásról szülők részére – 12.A, 12. B – 2019. november 26.
 • Tájékoztató a felsőoktatásról szülők részére – 12.C, 12.E – 2019. november 27.
 • Tájékoztató a felsőoktatásról szülők részére – 11. évfolyam – 2019. november 28.

A 2019/20-as tanév legfontosabb időpontjai:

 • tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2.(hétfő)
 • Az utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő)
 • A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart
 • A 12. évfolyam utolsó tanítási napja 2020. április 30.

Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok:

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
 • téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
 • tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

Hétköznapra eső további ünnepek, amikor nem lesz tanítás:

 • 2019. október 23. (szerda) a forradalom ünnepe
 • 2020. május 1. (péntek) a munka ünnepe
 • 2020. június 1. (hétfő) pünkösd

Tanítás nélküli munkanapok:

 • nevelőtestületi kirándulás 2019. szeptember 30.
 • pályaorientációs nap 2019. október 4.
 • diáknap 2019. október 22.
 • nevelési értekezlet 2019. december 14.
 • nevelési értekezlet 2020. február 3.
 • érettségi írásbeli 2020. május 4-5.

A 2019/20-as tanév érettségi és egyéb vizsga időpontjai:

 • 2019.  évi őszi érettségi vizsgaidőszak: 2019. október 14 – november 22.
 • 2020. évi május – júniusi érettségi vizsgaidőszak középszintű és emelt szintű írásbeli vizsgák: 2020. május 4 – 25.
 • 2020. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak középszintű és emelt szintű szóbeli vizsgák időpontja: 2020. május 20 –

Írásbeli érettségi vizsgák napi bontásban:

 • Magyar nyelv és irodalom 2020. május 4.
 • Matematika 2020. május 5
 • Történelem 2020. május 6.
 • Angol nyelv 2020. május 7.
 • Német nyelv 2020. május 8.
 • Kémia 2020. május 12.
 • Földrajz 2020. május 12. du.
 • Biológia 2020. május 13.
 • Társadalomismeret emelt szint 2020. május 13. du.
 • Informatika középszint 2020. május 15.
 • Informatika emelt szintű 2020. május 18.
 • Latin nyelv 2020. május 18. du.
 • Fizika 2020. május 19.
 • Francia nyelv 2020. május 20.

További vizsgák és mérések:

 • Év végi vizsgák – az írásbeli vizsgák időpontja: 2020. május 22.
 • Év végi vizsgák – a szóbeli vizsgák időpontja: 2020. május 26 – június 3.
 • Országos kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamon: 2020. május 27.
 • Idegen nyelvi mérés angol és német nyelv 6. 8. évfolyam: 2020. május 20.
 • A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2019. január 8 – április 24.

Iskolai programok:

 • 2019. szeptember 20. Gólyaavató
 • 2019. szeptember 25. Kirándulás a végzős évfolyamon
 • 2019. október 4. Focikupa
 • 2019. november 15. Szalagavató
 • 2019. december 6. Mikulás-bál, cinkeavató
 • 2019. december 19. Karácsonyi ünnepély
 • 2020. február 7. Nyolc évfolyamos gimnáziumi farsang (5-8. évfolyam)
 • 2020. február 18-22. Sítábor
 • 2020. április 17-19. 55. Szép Magyar Beszéd verseny
 • 2020. április 30. Ballagás
 • 2020. május 4-5-6. Kirándulás 5-11. évfolyam
 • 2020. június 16. Tanévzáró ünnepély

Koncertek:

 • 2019. október 18.
 • 2019. november 22.
 • 2020. január 17.
 • 2020. március 12.

Témahetek:

 • 2019. november 11-14. Angol nyelvi hét
 • 2020. február 10-14. Anyanyelvi hét
 • 2020. február 24-28. Német nyelvi hét, francia-latin napok
 • 2020. március 2-6. Pénzügyi tudatosság hete
 • 2020. március 23-27. Digitális témahét
 • 2020. április 20-24. Fenntarthatóság-környezettudatosság hete

Az iskolában a tanórák az alábbi időpontokban kezdődnek:

 • 1. óra: 07.50 – 08.35 – szünet 10 perc
 • 2. óra: 08.45 – 09.30 – szünet 10 perc
 • 3. óra: 09.40 – 10.25 – szünet 20 perc
 • 4. óra: 10.45 – 11.30 – szünet 10 perc
 • 5. óra: 11.40 – 12.25 – szünet 10 perc
 • 6. óra: 12.35 – 13.20 – szünet 10 perc
 • 7. óra: 13.30 – 14.15

Rövidített órák esetén a tanítás így alakul:

 • 1. óra: 07.50 – 08.30 – szünet 10 perc
 • 2. óra: 08.40 – 09.20 – szünet 10 perc
 • 3. óra: 09.30 – 10.10 – szünet 20 perc
 • 4. óra: 10.30 – 11.10 – szünet 10 perc
 • 5. óra: 11.20 – 12.00 – szünet 10 perc
 • 6. óra: 12.10 – 12.50 – szünet 10 perc
 • 7. óra: 13.00 – 13.40

Beiratkozás a 2020/21-es tanévre:

 • Beiratkozás a nyolc évfolyamos gimnáziumba 2020. június 22.
 • Beiratkozás a négy-öt évfolyamos gimnáziumba 2020. június 23.

Osztályozó konferenciák:

 • 2020. január 23.
 • 2020. április 28.
 • 2020. június 11.