Kazinczy Győr

BEISKOLÁZÁS

Az idei tanév beiskolázási rendjét az 11/2019 sz. EMMI rendelet szabályozza, ennek alapján alakítottuk ki mind a négy-öt évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos gimnazisták beiskolázási ütemtervét.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ (PDF)

2019. október 20-ig felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzuk az emelt szintű tanterv szerinti képzés sajátosságait, megnevezéseit, kódjait, a felvételi vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is megrendezzük a Nyitott Kapuk napját, mely lehetőséget ad az érdeklődő szülőknek és tanulóknak, hogy megismerkedhessenek az iskola pedagógiai programjával, képzési sajátosságaival. Ezek időpontjai:

 • 2019. november 4. 17.00 – Nyitott kapuk napja a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak
 • 2019. november 13. 17.00 – Nyitott kapuk napjai tájékoztatósorozat a négy és öt évfolyamos képzésre jelentkezőknek
 • 2019. november 14. 15.00 – Nyitott kapuk napjai tájékoztatósorozat a négy és öt évfolyamos képzésre jelentkezőknek
 • 2019. november 18. 17.00 – Nyitott kapuk napja a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak

A legfontosabb időpontok:

Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2019. december 6.

Írásbeli felvételi minden iskolatípusba jelentkezőnek: 2020. január 18. 10.00

Pótfelvételi: 2020. január 23. 14.00

A felvételi eljárási rend értelmében a felvételi vizsga eredményét közlő értékelő lapot 2020. január 27-én (hétfőn) 8.00 és 16.00 között a tanuló szülője (vagy meghatalmazottja) személyesen veheti át (aláírás, személyi igazolvány) az iskola klubtermében.

A gimnáziumba jelentkezés határideje: 2020. február 19.

A szóbeli meghallgatásra 2020. február 24-29. között kerül sor, melyről külön értesítést küldünk levélben vagy telefonon.

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása: 2020. március 16.

A gimnáziumba jelentkezők felvételi rangsorának elküldési határideje a Felvételi Központhoz: 2020. április 8.

A felvételi központ visszaküldi a felvételi rangsort: 2020. április 23-ig

A gimnáziumba jelentkező tanulók értesítése a felvételi eredményről: 2020. április 30-ig

Beiratkozás a nyolc évfolyamos gimnáziumba: 2020. június 22.

Beiratkozás a négy-öt évfolyamos gimnáziumba: 2020. június 23.

Valamennyi gimnáziumi képzésünk intenzív nyelvoktatással működik

A 4 évfolyamos gimnáziumi képzés intenzív idegen nyelvi oktatással egészül ki emelt szintű tanterv alapján. Ez azt jelenti, hogy a tanulók a négy év során magas óraszámban tanulják az első nyelvként választott idegen nyelvet.

Az 5 évfolyamos gimnáziumi képzést a minisztérium a 2004/2005. tanévtől engedélyezi. 9. évfolyamon nyelvi előkészítés folyik, két idegen nyelvet tanítunk heti 12, illetve 6 órában. Ezen kívül heti 4 órában informatikaoktatást, majd a fennmaradó időben képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk. Egyértelmű cél, hogy a tanulók felkészüljenek idegen nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga letételére.

A 8 évfolyamos képzésnél fontos a nyelvi és kommunikációs készségek (anyanyelv, idegen nyelv), valamint a természettudományos műveltséget alapozó (matematika) tárgyak magas óraszámú, intenzív indítása. Az idegen nyelvet, a matematikát csoportbontásban oktatjuk.  A 9. évfolyamon lép be a második választott élő idegen nyelv oktatása szintén magas óraszámban, hogy a tanulmányok befejezéséig lehetővé váljék a második nyelvvizsga megszerzése. A képzés része a fakultatívan tanulandó latin nyelv. A nyolc évet egységes képzési folyamatnak tekintjük, úgyhogy az utolsó két év az érdeklődés, a képességek és a pályaválasztási szándékok irányában erőteljesen orientált.


Az iskolai jelentkezéshez szükséges pontszámok:

A 4 és 5 évfolyamos gimnázium esetén a felvételi vizsgán elért eredmény a pontszámok 50%-át adja, a másik 50%-ot a 7. osztály év végén és a 8. osztály félévkor elért érdemjegyek adják, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv tárgyakból.

A 8 évfolyamos gimnázium esetében a jelentkezők eőször írásbeli felvételit írnak anyanyelvből és matematikából, melynek feladatait egységesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma készítteti el. A jelentkező tanulókat szóbeli vizsgára hívjuk be, ahol szövegértési ismereteiket mérjük fel.

Az iskola felvételi vizsgáin pontazonosság esetén a következőképpen rangsorol:

 • előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű, majd a hátrányos helyzetű tanulót,
 • ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található,
 • ezt követően a matematika felvételi vizsgán magasabb pontszámot szerzett tanulót.

AZ EGYÉNI JELENTKEZÉS MENETE a 2019/2020. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során

A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi. Ettől eltérő esetben egyéni jelentkezés benyújtására kerül sor. A felvételi lapok egyéni kitöltése az alábbiak szerint kezdeményezhető.

 • A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti, ha a jelentkező:
  • a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik
  • jelenleg egy magyarországi középfokú iskolával áll tanulói jogviszonyban.

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.

A felvételi lapok előállítása a KIFIR rendszer segítségével történik.

Javasoljuk hogy az elektronikus rendszer használata estén az alábbiak szerint járjanak el:

 1. Hozzanak létre egy felhasználói jogosultságot az Oktatási Hivatal honlapján, (www.oktatas.hu, „Középfokú felvételi eljárás”,), https://www.oktatas.hu/regisztracio/!Regisztracio/index.php/regisztracio/regisztracio (Amennyiben már korábban regisztráltak a fenti linken, ezt a lépést kihagyhatják, és a korábban létrehozott jogosultsággal használhatják a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programot.
 2. A program súgó gombjára kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a program felhasználó útmutatóját.
 3. A felhasználói útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanuló(ka)t és jelentkezéseiket a programban. A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy jogosultsággal több tanuló jelentkezéseit is kezeljék.
 1. A felhasználó útmutatóban leírt módon adhatják meg a tanuló
 • általános iskolájának adatait (nem kötelező)
 • személyes és értesítési adatait
 • tanulmányi adatait
 • továbbtanulási adatait (a megjelölni kívánt tanulmányi területeket, és ezek sorrendjét, ha több iskolát megjelölnek: a Kazinczy Ferenc Gimnázium OM azonosítója: 030696, tagozatkód:0008)
 1. Ezen adatok megadása után az adatokat véglegesíteni kell, majd aprogramból ki kell nyomtatni a felvételi lapokat. (Javasoljuk, hogy a dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, vagy pdf formátumban mentve őrizzék meg a felvételi eljárás végéig.)
 2. A felvételi lapokat és a tanulói adatlapot írják alá, majd (célszerűen könyvelt postai küldeményként) legkésőbb 2020. február 19-ig adják postára vagy személyesen hozzák be a Kazinczy Ferenc Gimnáziumba.
 • a jelentkezési lap(ok) postázási címe: Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium; 9021 Győr, Eötvös tér 1. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz mellékeljék az írásbeli felvételi értékelő lapját, valamint a tanuló 4. osztályos féléves értesítőjének másolatát. (Nem szükséges a programba beírni a jegyeket, a fénymásolat elég)
 • a tanulói adatlap postázási címe az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központja: Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694. (ezt is be lehet hozni a Kazinczy Gimnáziumba, ahonnét továbbítani fogjuk.)

Javasoljuk, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban, tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2019/2020. tanév)/Felvételi a középfokú iskolákban a 2019/2020.tanévben menüpont alól letölthető tájékoztató kiadványt. A kiadvány részletes áttekintést nyújt a felvételi eljárás menetéről és az eljáráshoz kapcsolódó határidőkről.

A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2019/2020. tanév)/A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi áttekintése útvonalon elérhető cikkből tölthető le.

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények szintén a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban, a Jogszabályok, közlemények linkre kattintva érhetők el.

További információt és segítséget az iskolavezetéstől kaphat személyesen vagy a 96-526-060-as telefonszámon.

Tanterveink:

A nyolcosztályos gimnáziumi képzés tanterve (PDF)

Az ötosztályos, nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés tanterve (PDF)

A klasszikus négyosztályos gimnáziumi képzés tanterve (PDF)