Kazinczy Győr

ÉRETTSÉGI IDŐPONTOK

A vizsgák időrendje:

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 9.00 2020. május 4.
3. matematika matematika 9.00 2020. május 5.
4. történelem történelem 9.00 2020. május 6.
5. angol nyelv angol nyelv 9.00 2020. május 7.
6. német nyelv német nyelv 9.00 2020. május 8.
7. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom, filozófia 8.00 2020. május 11.
8. francia nyelv francia nyelv 14.00 2020. május 11.
9. kémia kémia 8.00 2020. május 12.
10. földrajz földrajz 14.00 2020. május 12.
11. biológia biológia 8.00 2020. május 13.
12. társadalomismeret mozgóképkultúra és médiaismeret 14.00 2020. május 13.
13. ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 8.00 2020. május 14.
14. informatika 8.00 2020. május 15.
15. ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 14.00 2020. május 15.
16. informatika dráma 8.00 2020. május 18.
17. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 14.00 2020. május 18.
18. fizika fizika 8.00 2020. május 19.
19. vizuális kultúra vizuális kultúra 14.00 2020. május 19.
20. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 8.00 2020. május 20.
21. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia 14.00 2020. május 20.
22. spanyol nyelv spanyol nyelv 8.00 2020. május 21.
23. olasz nyelv olasz nyelv 14.00 2020. május 21.

Egyéb fontos határidők, határnapok:

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. Az emelt szintű vizsgadolgozatok javítása, visszakódolása A középszintű vizsgadolgozatok javítása 2020. május 22–26.
3. Az emelt szintű vizsgadolgozatok javítása, visszakódolása, visszajuttatása a középiskolába A középszintű vizsgadolgozatok javítása 2020. május 27.
4. Az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai 2020. május 28–29.
5. A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje 16.00 2020. június 2.
6. A vizsgaszervező intézményekben a vizsga iratainak előkészítése a vizsgabizottság elnöke számára. 2020. június 3.
7. E rendelet szerint megszervezhető emelt szintű szóbeli vizsgák lebonyolításának időszaka Az igazgató legkésőbb ezen a napon küldi meg a vizsga iratait a vizsgabizottság elnökének 2020. június 4.
Az elnök ellenőrzi az iratokat, az 2020. június 5–9.
8. Az észrevételek kezelésének lezárása, a bírálat eljuttatása a vizsgabizottságokhoz előzetes elnöki intézkedések lehetősége 2020. június 10.
9. E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszaka 2020. június 11–13.
10. E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszaka 2020. június 15–16.

Az írásbeli vizsgadolgozat észrevételére nyitva álló benyújtási határidő jogvesztő.